SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

 

Actuacions integrals al Territori i Cooperació – Servei d’Assistència Municipal

 

PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’QUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI):

 

Adequació xarxa Informática, renovació equips i adquisició llicències .......................................... 5.815,36 euros

 

Construcció d’una caseta de cloració a la zona de bombament d’aigua de consum humà ....... 2.083,64 euros.

 

 

 

Servei de Cultura

 - INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.485,50 €

 

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 

 - GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 1.780 €Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 
- ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ:
 
Inversió:              6.014,06 €.
 
Manteniment:      1.305,63 €
 
- DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 3.507,73 €
 
-SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 160,67€

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016

 

Servei de Cultura

 

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.587,71 €

 

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 

 GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 1.716,12 €.

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ:

Inversió:              755,74 €.

Manteniment:      1.737,25 €

DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENTCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 2.400,02 €

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 11.678,40 €

 

Servei d'Assistència Municipal

 

- SUBVENCIÓ PER A INTERESOS DE PRÉSTECS: 461,16 €

 

SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL (REPARACIÓ DANYS PRODUÏTS PER LES PLUGES DEL 2/11/2015): 7.969,29 €

 

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015

 

 

Pla Especial d'Inversions Municipals (PEIM 2015)

 

- CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERPENCIA SELECTIVA DE RESIDUS MAS VERMELL: 12.369,00 €.

 

 

Servei d'Assistència Municipal

 

 - SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 816,14 €

 

Servei de Cultura

 

 

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.975,40 €

 

 

Presidència

 

-SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT: AIXOPLUC DELS CASTELLS DEL GAIÀ: 20.000,00 EUROS.

 

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 2.067,39 €.

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DECONSUM HUMÀ:

Inversió:              3.413,58 €.

Manteniment:      1.266,30 €

DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENTCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.563,63 €

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 12.000,00 €

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014

 

 

Servei d'Assistència Municipal

 

 - SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 1.245,61 €.

 

- Servei de Cultura

 

 

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.840,35 €

 Presidència

 

SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT: CENTRE DE TELE COMUNICACIONS NUCLI DE QUEROL I MASIES: 3.000,00 EUROS.

 

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 3.031,56 €.

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DECONSUM HUMÀ: 5.777,60 €.

DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENTCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.520,60 €

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.152,00 €

 

Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS 2014)

 

SUBSTITUCIÓ DE FANALS AL NUCLI DE QUEROL: 7.139,00 €.

- INSTAL·LACIÓ D’AMAGACONTENIDORS: 5.230,13 €

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2013

 

 

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 

 

- ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 3.366,04 €.

- ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 7.074,40 €.

- DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.387,50 €

- ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.152,00 €

 

Servei de Cultura


- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.297,61 €

 

Gabinet de Presidència i Planificació


- SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR EXTRAORDINARI I URGENT (Adequació camí de les terres del riu Gaià): 2.000,00 €

- SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR EXTRAORDINARI I URGENT (Reparació mur municipal): 3.388,00 €

 

 

Servei d'Assistència Municipal

 

 - SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 1.639,01 €.

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2012

 

Presidència

 

- SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI I PUNTUAL: COL·LOCACIÓ TAULES PAISATGISTIQUES AL PUIG DE MONTAGUT I SENYALITZACIÓ DE LA PUJADA: 1.000€

 

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 

- DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 3.981,22€

- PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:

     * CREACIÓ PARCS DE SALUT: 2.213,12€

- PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
    * REDUCCIÓ DE PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 4.073,11€
    * CONTROL SANITARI D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 6.582,81€

- ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 7.245,00€

 

Cultura

 

- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL: 5.174,25€

- SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA: EDICIÓ DEL LLIBRE "EL FIL DE LA MEMÒRIA": 2.000,00€

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2009

 

 

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL - COOPERACIÓ AL FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS

 

- SUBVENCIONS PER FINANÇAR EL PLANEJAMENT BÀSIC MUNICIPAL DE QUEROL: 15.000,00€

 

 

 
 


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com